ผู้สร้างเวลาใหม่

คนรุ่นใหม่ไร้ควัน

อยู่เพื่อป้องการ

ให้ความสำคัญในความอิสระ

ชีวิตคุณ ขึ้นอยู่กับคุณ

ควบคุมเวลาของคุณ